[ Liity jäseneksi >

[ Kirjaudu sisään

>

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN (Finnish Social Enterprise Research Network) kokoaa yhteen ja viestii kansainvälisestä ja kotimaisesta tutkimustiedosta, ylläpitää suhteita alan tutkijoihin ja tutkimusverkostoihin maailmalla sekä kartoittaa rahoitusmahdollisuuksia alan tutkimukseen.

Tervetuloa rakentamaan FinSERNistä aktiivinen tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien verkosto!

FinSERN är det finska forskningsnätverket för den samhälleliga företagsverksamheten.

Vi samlar ihop och utbyter internationell och finländsk forskningskunskap, vi upprätthåller relationer till branschens forskare och forskningsnätverk ute i världen samt kartlägger finansieringsmöjligheter till forskning inom branschen.

FinSERN utgör ett forskningssamfund där forskare som är intresserade av samma ämne och de som utnyttjar forskningskunskapen kommer samman. Vi vill inspirera och motivera forskare och alla dem som gör slutarbeten i olika högskolor och universitet till ämnet och att bilda internationella nätverk. Vi öppnar dörrar till högskolor och universitet runt om i världen och kartlägger publiceringskanaler åt forskare.

Vi bygger upp en internationell kunskapsbank på våra sidor och därifrån kan våra medlemmar hämta information om aktuella händelser, pågående forskning och publicerade artiklar.

Ta kontakt ifall du är intresserad att samarbeta med oss: info@finsern.fi

FinSERN stands for Finnish Social Enterprise Research Network.
We collect and exchange national and international research data, maintain connections with social enterprise researchers and research networks around the world, and find financing opportunities for research. 

FinSERN is a research community that brings together researchers and research data users who are interested in social enterprise. We open doors to universities and institutes of higher education around the world and find publication opportunities for researchers.

This website will include an international database, which members can search for current events, ongoing research projects and published articles.

If you are interested in collaborating with us, please contact us at: info@finsern.fi.

Julkaisut

© 2017 FinSERN.    Takaisin etusivulle